Schlagwort: Menschenbild (3 Treffer)

[1] Kosinski, Dorothy (Hg.)
Fernand Léger
1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2738) | | HTML | de
Kosinski, Dorothy (Hg.): "Fernand Léger. 1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens". Prestel, München, 1994 | ISBN: 3-7913-1334-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2738.html

[2] Bordanowicz, Jürgen
Der werdende Mensch - der nicht gewordene Mensch
Oldenburger Kunstverein
md47_fachliteratur | 1997 | archiv k23 (kt97-1) | | HTML | de
Katalog Oldenburger Kunstverein: "Jürgen Bordanowicz: Der werdende Mensch - der nicht gewordene Mensch", 1997 | ISBN: 3-89598-410-8
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kt97-1.html

[3] documenta (Hg.)
documenta 5
Befragung der Realität. Bildwelten heute
md47_fachliteratur | 1972 | archiv k23 (aus2026) | | HTML | de
documenta (Hg.): "documenta 5. Befragung der Realität. Bildwelten heute". documenta GmbH; Bertelsmann, Kassel, 1972 | ISBN: 3-570-02856-9
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2026.html

Weitere Ergebnisse:

Textsuche: Menschenbild + Licht (14 Treffer)

[1] Lingner, Michael
Michael Lingner und Franz Erhard Walther im Gespräch über das Menschenbild in der Kunst
ml_publikationen | 1990 | archiv k23 (kt_h-a_90-1) | | HTML | de
Lingner, Michael: "Das Haus in dem ich wohne. Die Theorie zum Werkentwurf von F. E. Walther". Ritter Verlag, Klagenfurt, 1990 | ISBN: 3-85415-080-6
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt_h-a_90-1_gespraech.html

[2] Lingner, Michael
Ästhetisches Dasein
Konturen des Menschenbildes XII: Maria Nordman
ml_publikationen | 1993 | archiv k23 (kt93-5) | | HTML | de
Kunst + Unterricht, 174/ 1993 | ISSN: 0023-5466
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt93-5.html

[3] Lingner, Michael
Konturen des Menschenbildes
Die neue Folge von «Kunst Aktuell»
ml_publikationen | 1992 | archiv k23 (kt92-3) | | HTML | de
Kunst + Unterricht, 161/ 1992 | ISSN: 0023-5466
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt92-3.html

[4] ./.
KUNST+UNTERRICHT
md47_zeitschriften | 1992 | archiv k23 (kt92-1 Heft 160; kt92-3 Heft 161) | | HTML | de
Kunst+Unterricht, Hefte Nr. 159-168. Friedrich Verlag, 1992 | ISSN: 0023-5466
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/kunst_und_unterricht-92.html

Hier werden nur die ersten 10 Treffer der Volltextsuche angezeigt. Zur Volltextsuche und alle Treffer anzeigen0.70 sec.