Schlagwort: Menschenbild (6 Treffer)

[1] Kosinski, Dorothy (Hg.)
Fernand Léger
1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2738) | | HTML | de
Kosinski, Dorothy (Hg.): "Fernand Léger. 1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens". Prestel, München, 1994 | ISBN: 3-7913-1334-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2738.html

[2] Schirn-Kunsthalle Frankfurt; Musée Rath (Hg.)
Mikhail Larionov
La voie vers l'abstraction OEuvres sur papier 1908-1915 / Der Weg in die Abstraktion Werke auf Papier 1908-1915
md47_fachliteratur | 1988 | archiv k23 (kue2735) | | HTML | ( fr | de )
Schirn-Kunsthalle Frankfurt; Muse Rath (Hg.): "Mikhail Larionov. La voie vers l'abstraction OEuvres sur papier 1908-1915 / Der Weg in die Abstraktion Werke auf Papier 1908-1915". Schirn-Kunsthalle; Frankfurt am Main, 1988
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2735.html

[3] Glozer, Laszlo
Westkunst
Zeitgenössische Kunst seit 1939
md47_fachliteratur | 1981 | archiv k23 (aus2070) | | HTML | de
Glozer, Laszlo: "Westkunst. Zeitgenössische Kunst seit 1939". DuMont Buchverlag, Köln, 1981 | ISBN: 3-7701-1292.X
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2070.html

[4] Staatliche Museen, Nationalgalerie (Hg.)
Bilder vom Menschen
in der Kunst des Abendlandes
md47_fachliteratur | 1980 | archiv k23 (aus2069) | | HTML | de
Staatliche Museen, Nationalgalerie Berlin (Hg.): "Bilder vom Menschen in der Kunst des Abendlandes". Mann, Berlin, 1980 | ISBN: 3-7861-1270-3
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2069.html

[5] documenta (Hg.)
documenta 5
Befragung der Realität. Bildwelten heute
md47_fachliteratur | 1972 | archiv k23 (aus2026) | | HTML | de
documenta (Hg.): "documenta 5. Befragung der Realität. Bildwelten heute". documenta GmbH; Bertelsmann, Kassel, 1972 | ISBN: 3-570-02856-9
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2026.html

[6] Museum Folkwang (Hg.)
„Das schönste Museum der Welt"
Museum Folkwang bis 1933
md47_fachliteratur | 2010 | archiv k23 (377-18) | | HTML | de
Museum Folkwang, Essen (Hg.): "„Das schönste Museum der Welt"". Katalog, Edition Folkwang, Steidl, Göttingen, 2010 | ISBN: 978-3-86930-097-9
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/377-18.html

Weitere Ergebnisse:

Textsuche: Menschenbild + Kunst und Museum (7 Treffer)

[1] ./.
museum
md47_zeitschriften | 1977 | archiv k23 (keine kennung) | | HTML | de
museum, 1976/1977
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/museum-76-77.html

[2] ./.
Das Kunstjahrbuch
md47_zeitschriften | 1979 | archiv k23 (keine kennung) | | HTML | de
Kunstjahrbuch, Jg.70, Jg.70/71, Jg.71/72, Jg.77/78, Jg.79
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/kunstjahrbuch.html

[3] ./.
KUNST+UNTERRICHT
md47_zeitschriften | 1992 | archiv k23 (kt92-1 Heft 160; kt92-3 Heft 161) | | HTML | de
Kunst+Unterricht, Hefte Nr. 159-168. Friedrich Verlag, 1992 | ISSN: 0023-5466
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/kunst_und_unterricht-92.html

[4] ./.
art
20 Jahre - Übersichtsregister - 1979 bis 1999
md47_zeitschriften | 1999 | archiv k23 (keine kennung) | | HTML | de
art, Gruner+Jahr, Hamburg | ISSN: 0173-2781
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/art-uebersicht-10-79_bis_10-99.html0.73 sec.