Schlagwort: Kunst und Technik (5 Treffer)

[1] Kosinski, Dorothy (Hg.)
Fernand Léger
1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2738) | | HTML | de
Kosinski, Dorothy (Hg.): "Fernand Léger. 1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens". Prestel, München, 1994 | ISBN: 3-7913-1334-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2738.html

[2] De Chirico, Giorgio
Wir Metaphysiker
Gesammelte Schriften
md47_fachliteratur | 1973 | archiv k23 (kue2445) | | HTML | de
De Chirico, Giorgio (Aut.); Schmied, Wieland (Hg.): "Wir Metaphysiker. Gesammelte Schriften". Propyläen, Berlin, 1973 | ISBN: 3 549 05879 9
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2445.html

[3] Macho, T. H.; Moser, M.; Šubik, C. (Hg.)
Arbeitstexte für den Unterricht - Ästhetik
md47_fachliteratur | 1986 | archiv k23 (aes693) | | HTML | de
Macho, T. H.; Moser, M.; , Šubik, C. (Hg.): "Arbeitstexte für den Unterricht - Ästhetik". Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1986 | ISBN: 3-15-009592-1
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aes693.html

[4] Benjamin, Walter
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
(Zweite Fassung)
md47_fachliteratur | o. Datum | archiv k23 (a154) | | HTML | de
"Gesammelte Schriften. Nachträge". Suhrkamp, 1991 (1935/36) | ISBN: 3-518-28537-8
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/a154.html

[5] Benjamin, Walter
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
md47_fachliteratur | 2007 | archiv k23 (274-2) | | HTML | de
Benjamin, Walter: "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit". Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2007 | ISBN: 978-3-518-27001-1
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/274-2.html

Weitere Ergebnisse:

Textsuche: Kunst und Technik + Tradition (25 Treffer)

[1] Lingner, Michael
Kunst als Projekt der Aufklärung jenseits reiner Vernunft
ml_publikationen | 1990 | archiv k23 (kt_h-a_90-1) | | HTML | de
Lingner, Michael: "Das Haus in dem ich wohne. Die Theorie zum Werkentwurf von F. E. Walther". Ritter Verlag, Klagenfurt, 1990 | ISBN: 3-85415-080-6
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt_h-a_90-1_1-43.html

[2] Lingner, Michael | Walther, Franz Erhard
Kunst - Sprache
ml_publikationen | 1985 | archiv k23 (kt_h-a_85_kun_spr) | | HTML | de
Lingner, Michael; Walther, Franz Erhard: "Zwischen Kern und Mantel. Franz Erhard Walther und Michael Lingner im Gespräch". Ritter Verlag, Klagenfurt, 1985 | ISBN: 3-85415-028-8 | + Versionen
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt_h-a_85_kun_spr.html  |  URN: urn:nbn:de:0015-2010042714

[3] Lingner, Michael | Walther, Rainer
Paradoxien künstlerischer Praxis
Die Aufhebung der Autonomie des Ästhetischen durch die Finalisierung der Kunst
ml_publikationen | 1984 | archiv k23 (kt84-1) | | HTML | de
Kunstforum International, 76/1984 | ISSN: 0177-3674
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt84-1.html

[4] Lingner, Michael
Der Ursprung des Gesamtkunstwerkes aus der Unmöglichkeit «Absoluter Kunst»
Zur rezeptionsästhetischen Typologisierung von Philipp Otto Runges Universalkunstwerk und Richard Wagners Totalkunstwerk
ml_publikationen | 1983 | archiv k23 (kt83-1a) | | HTML | de
Kunsthaus Zürich (Hg.): "Der Hang zum Gesamtkunstwerk", Katalog, Verlag Sauerländer, 1983 | ISBN: 3-7941-2444-8
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt83-1a.html

Hier werden nur die ersten 10 Treffer der Volltextsuche angezeigt. Zur Volltextsuche und alle Treffer anzeigen0.69 sec.