Schlagwort: Kunst und Technik (12 Treffer)

[1] Kosinski, Dorothy (Hg.)
Fernand Léger
1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2738) | | HTML | de
Kosinski, Dorothy (Hg.): "Fernand Léger. 1911-1924 Der Rhythmus des modernen Lebens". Prestel, München, 1994 | ISBN: 3-7913-1334-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2738.html

[2] Kunstverein in Hamburg (Hg.)
Jon Kessler
Kunstverein in Hamburg, 1993
md47_fachliteratur | 1993 | archiv k23 (kue2664) | | HTML | de
Kunstverein in Hamburg (Hg.): "Jon Kessler". Hamburg, 1993
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2664.html

[3] Stadtgalerie Saarbrücken (Hg.)
Daniel Hausig
Lichträume
md47_fachliteratur | 1996 | archiv k23 (kue2594) | | HTML | de
Stadtgalerie Saarbrücken (Hg.): "Daniel Hausig. Lichträume". Saabrücken, 1996 | ISBN: 3-932183-00-2
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2594.html

[4] De Chirico, Giorgio
Wir Metaphysiker
Gesammelte Schriften
md47_fachliteratur | 1973 | archiv k23 (kue2445) | | HTML | de
De Chirico, Giorgio (Aut.); Schmied, Wieland (Hg.): "Wir Metaphysiker. Gesammelte Schriften". Propyläen, Berlin, 1973 | ISBN: 3 549 05879 9
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2445.html

[5] Elger, Dietmar (Hg.)
Matthew McCaslin
Ausstellungen | Exhibitions
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (kue2433) | | HTML | ( de | en )
McCaslin, Matthew; Elger, Dietmar (Hg.): "Matthew McCaslin. Ausstellungen — Exhibitions". Cantz, Ostfildern, 1994 | ISBN: 3-89322-270-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2433.html

[6] Böhmler, Claus
Copy-Cut
Zeichenheft
md47_fachliteratur | 1993 | archiv k23 (kue2392) | | HTML | de
Albrecht Dürer Gesellschaft (Hg.): "Claus Böhmler. Copy-Cut. Zeichenheft". Nürnberg, 1993 (+ m. Orig. Inserts)
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2392.html

[7] Böhmler, Claus
Über Claus Böhmler
Illustrierte Bibliografie und - Der Läufer _
md47_fachliteratur | 1974 | archiv k23 (kue2391) | | HTML | de
Böhmler, Claus; Kölnischer Kunstverein (Hg.): "Über Claus Böhmler. Illustrierte Bibliografie und Der Läufer". Köln, 1974
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/kue2391.html

[8] Blunck, Annika
Eine Ausstellung in zwei Episoden
One Exhibition at two times
md47_fachliteratur | 1998 | archiv k23 (aus2232) | | HTML | ( de | en )
ZKM Institut für Bildmedien (Hg.): "Eine Ausstellung in zwei Episoden. One Exhibition at two times". Karlsruhe, 1998
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2232.html

[9] documenta GmbH (Hg.)
Documenta Documents 2
md47_fachliteratur | 1995 | archiv k23 (aus2219-2) | | HTML | ( de | en )
documenta GmbH (Hg.): "Documenta Documents 2". Cantz, Ostfildern-Ruit, 1996 | ISBN: 3-89322-859-4
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2219-2.html

[10] Deutscher Künstlerbund e.V. (Hg.)
Prima Idea
Der Deutsche Künstlerbund in Mannheim 1994
md47_fachliteratur | 1994 | archiv k23 (aus2208) | | HTML | de
Deutscher Künstlerbund e.V. (Hg.): "Prima Idea". Wienand, Köln, 1994 | ISBN: 3-87909-404-7
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2208.html

[11] Kestner-Gesellschaft (Hg.)
Räume für Kunst
Europäische Museumsarchitektur der Gegenwart
md47_fachliteratur | 1993 | archiv k23 (aus2199) | | HTML | de
Kestner-Gesellschaft e.V., Hannover (Hg.) u.a.: "Räume für Kunst. Europäische Museumsarchitektur der Gegenwart". Hannover/Leipzig/Graz, 1993
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2199.html

[12] ./.
Documenta 8
Kassel 1987
md47_fachliteratur | 1987 | archiv k23 (aus2113/1 aus2113/2 aus2113/3) | | HTML | de
Documenta (Hg.): "documenta 8. Kassel 1987". Weber & Weidemeyer, Kassel, 1987 | ISBN: 3-925272-13-5
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2113.html

Weitere Ergebnisse:

Textsuche: Kunst und Technik + Kunst und Ausstellung (41 Treffer)

[1] Lingner, Michael | Walther, Rainer
Paradoxien künstlerischer Praxis
Die Aufhebung der Autonomie des Ästhetischen durch die Finalisierung der Kunst
ml_publikationen | 1984 | archiv k23 (kt84-1) | | HTML | de
Kunstforum International, 76/1984 | ISSN: 0177-3674
http://www.ask23.de/draft/archiv/ml_publikationen/kt84-1.html

[2] ./.
Wolkenkratzer Art Journal
md47_zeitschriften | 1989 | archiv k23 (kt89-5 Heft 5/89; kt89-3 Heft 2/89; kt88-5 Heft 5/88) | | HTML | de
Wolkenkratzer Art Journal, Hefte Nr. 1/88-6/89 | ISSN: 0176-2834
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/wolkenkratzer-88-89.html

[3] ./.
Wolkenkratzer Art Journal
md47_zeitschriften | 1987 | archiv k23 (kt86-3 Heft 1/86) | | HTML | de
Wolkenkratzer Art Journal, 1/86-6/87 | ISSN: 0176-2834
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/wolkenkratzer-86-87.html

[4] ./.
KUNST+UNTERRICHT
md47_zeitschriften | 1992 | archiv k23 (kt92-1 Heft 160; kt92-3 Heft 161) | | HTML | de
Kunst+Unterricht, Hefte Nr. 159-168. Friedrich Verlag, 1992 | ISSN: 0023-5466
http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_zeitschriften/kunst_und_unterricht-92.html

Hier werden nur die ersten 10 Treffer der Volltextsuche angezeigt. Zur Volltextsuche und alle Treffer anzeigen0.89 sec.