Diese Ressource ist vollständig im Bestand von archiv k23 einsehbar. ( Kennung: aus2075)

'60'80

attitudes | concepts | images

Stedelijk Museum Amsterdam van Gennep Amsterdam

9.IV -11.VII.1982

Inhoud / Contents

Edy de Wilde Voorwoord / Foreword

George Weissman Foreword / Voorwoord

1 Ad Petersen

Inleiding/Introduction

4 Edy de Wilde

Herinneringen en beschouwingen achteraf / Memories and afterthoughts

12 Lijst van tentoonstellingen in het Stedelijk Museum, 1960-1980 / List of exhibitions in the Stedelijk Museum, 1960-1980

44 Gijs van Tuyl

'60-'80, Hollen of stilstaan / '60-'80, running or Standing still

51 Wim Beeren

Op losse schroeven. P.M. Een tentoonstelling in het Stedelijk Museum, 15.3-27.4.1969 /

'Op losse schroeven'. Pro Memoria. An exhibition at the Stedelijk Museum, 15.3-27.4.1969

56 Antje von Graevenitz

Levende en vergankelijke kunst / Living and transitory Art

69 Cor Blok

Eenzaam maar niet met rust gelaten: museumbezoekers en de moderne kunst / Crowded solitude: museum visitors and modern art

77 Cataloguslijst van deelnemende kunstenaars / Catalogue list of participating artists

234 StatementsURL dieser Ressource: http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aus2075.html