Diese Ressource ist vollständig im Bestand von archiv k23 einsehbar. ( Kennung: aka320)

Jan van Eyck Akademie Maastricht

Jaarverslag 1997

Inleiding 1

Verslag 2

Positie van de Jan van Eyck Akademie. Bestuur. Centraal publiek programma. Publieke activiteiten afdelingen en publicaties. Afdelingen. Media-en documentatiecentrum. Deelnemers. Uitwisseling en samenwerking. Produktiefonds.

Activiteiten 7

Programma afdeling Beeidende kunst, Ontwerpen.Theorie. Publiek programma.

Personeel 19

Overzicht. Vacatures/mutaties. Functioneringsgesprekken. Wetgeving.

Financien 20

Exploitatiesubsidie. Incidentele subsidie. Beurzen. Stichting Produktiefonds. Loonmaatregelen.

Materieel 21

Huisvesting. Saciliteiten.

Balans/staat van baten en lasten en toelichting 22

Bijlagen 24 Deelnemers 1997-1998. Laureaten. Personeel. Bestuursleden.URL dieser Ressource: http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/aka320.html