Diese Ressource ist vollständig im Bestand von archiv k23 einsehbar. ( Kennung: 177-20)

Jan van Eyck Academie Jaarverslag / Annual Report 2002 Maastricht

INLEIDING / INTRODUCTION.......................................................8

BELEIDSORGANEN / MANAGEMENT BODIES......................................10

Raad van Bestuur / Board...............11

Policy Board/Policy Board...............12

Editorial Board/Editorial Board...............13

Selectiecommissies / Selection committees...............27

Vergadering van onderzoekers / Researchers' meeting...............30

Personeelsoverleg / Personnel meeting...............30

HET ARTISTIEKE APPARAAT / ARTISTIC APPARATUS.....................................31

Onderzoekers / Researchers...............32

Adviserende onderzoekers / Advising researchers...............34

ORGANISATIE / ORGANIZATION.......................................................35

Onderzoekerssecretariaat / Researchers' secretariat...............36

Afdelingssecretariaat / Departmental secretariat...............37

Werkplaatsen / Workshops...............45

Bibliotheek / Library...............48

Documentatiecentrum / Documentation centre...............50

Productiebureau / Production bureau...............51

Interne en externe communicatie / Internal and external communication...............52

Administratie / Administration...............55

Catering en cleaning / Catering and cleaning...............56

Personeel / Human resources...............57

Overleg en lidmaatschappen / Consultation and memberships...............59

FINANCIEN / FINANCES.............................67

Beleid/ Policy...............68

Andere inkomsten / Other income...............68

Exploitatie en toelichting / Operation and explanation...............69

INFRASTRUCTUUR/INFRASTRUCTURE7.................................................71

Huisvesting / Accommodation...............72

Faciliteiten / Facilities...............72

PROGRAMMA 2002 / PROGRAMME 2002.................................................74

ACTIVITEITEN / ACTIVITIES.................................................103

Algemeen/ General...............104

Afdeling Beeidende Kunst / Fine Art department...............104

Afdeling Ontwerpen / Design department...............109

Afdeling Theorie / Theory department...............113

BIJLAGEN / APPENDICES.....................................................127URL dieser Ressource: http://www.ask23.de/draft/archiv/md47_fachliteratur/177-20.html